Talformat: standard

Använder standardtalformatet för de markerade cellerna.

Symbol

Talformat: standard