ÅR

Returnerar året som ett tal enligt interna beräkningsregler.

Syntax

ÅR(tal)

tal anger det interna datumvärde för vilket årtalet ska beräknas.

Exempel

=ÅR(1) returnerar 1899

=ÅR(2) returnerar 1900

=ÅR(33333,33) returnerar 1991