SEKUND

Returnerar sekunden för ett givet tidsvÀrde. Sekunden returneras som ett heltal mellan 0 och 59.

Syntax

SEKUND(tal)

tal Àr som tidvÀrde ett decimaltal för vilket sekunden ska berÀknas.

Exempel

=SEKUND(NU()) returnerar innevarande sekund

=SEKUND(C4) returnerar 17 om innehÄllet i C4 = 12:20:17.