MÅNAD

Returnerar månaden för ett givet datumvärde. Månaden returneras som ett heltal mellan 1 och 12.

Syntax

MÅNAD(tal)

tal är som tidvärde ett decimaltal för vilket månaden ska beräknas.

Exempel

=MÅNAD(NU()) returnerar innevarande månad.

=MÅNAD(C4) returnerar 7 om du anger 2000-07-07 i cell C4 (datumvärdet kanske formateras på ett annat sätt när du trycker på Retur.