TIMME

Returnerar timmen för ett givet tidsvÀrde. Timmen returneras som ett heltal mellan 0 och 23.

Syntax

TIMME(tal)

tal Àr som tidvÀrde ett decimaltal för vilket timmen ska berÀknas.

Exempel

=TIMME(NU()) returnerar innevarande timme

=TIMME(C4) returnerar 17 om innehÄllet i C4 = 17:20:00.

Se Àven följande funktioner:

ÅR, NU, MINUT, MÅNAD, DAG, VECKODAG.