DAGAR360

Returnerar skillnaden mellan tvÄ datum baserat pÄ 360-dagarsÄret som anvÀnds i rÀnteberÀkningar.

Syntax

DAGAR360("Datum1"; "Datum2"; Typ)

Om Datum2 infaller tidigare Àn Datum1 returnerar funktionen ett negativt tal.

Den valfria parametern typ bestÀmmer typen av differensbildning. Om typ = 0 eller om parametern saknas anvÀnds den amerikanska metoden (NASD, National Association of Securities Dealers). Om typ <> 0 anvÀnds den europeiska metoden.

Exempel

=DAGAR360("2000-01-01";NU()) returnerar antalet rÀntedagar frÄn 1 januari 2000 till dagens datum.