DATUMVÄRDE

Returnerar det interna datumtalet för text inom citattecken.

Det interna datumtalet returneras som ett tal. Talet bestäms av det datumsystem som används i LibreOffice för att beräkna datum.

Om textsträngen också innehåller ett tidsvärde så returnerar DATUMVÄRDE endast heltalsresultatet av konverteringen.

Syntax

DATUMVÄRDE("text")

Text är ett giltigt datumuttryck som måste anges inom citattecken.

Exempel

=DATUMVÄRDE("1954-07-20") ger 19925.