Kriterier

Ange validitetsreglerna för de(n) markerade cellen/cellerna.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Menu Data - Validity - Criteria tab.


Du kan t.ex. definiera kriterier som: "Tal mellan 1 och 10" eller "Texter som inte Àr lÀngre Àn 20 tecken".

TillÄt

Klicka pÄ ett validitetsalternativ för de(n) markerade cellen/cellerna.

Följande villkor Àr tillgÀngliga:

Villkor

Effekt

Alla vÀrden

Ingen begrÀnsning

Heltal

Bara heltal som motsvarar villkoret.

Decimal

Alla tal som motsvarar villkoret.

Datum

Alla tal som motsvarar villkoret. De registrerade vÀrdena formateras pÄ motsvarande sÀtt nÀr du öppnar dialogrutan nÀsta gÄng.

Tid

Alla tal som motsvarar villkoret. De registrerade vÀrdena formateras pÄ motsvarande sÀtt nÀr du öppnar dialogrutan nÀsta gÄng.

CellomrÄde

TillÄt bara vÀrden som finns i ett cellomrÄde. CellomrÄdet kan anges exakt, eller som ett namngivet databasomrÄde eller ett namngivet omrÄde. OmrÄdet kan bestÄ av en kolumn eller en rad med celler. Om du anger ett omrÄde med kolumner och rader, anvÀnds bara den första kolumnen.

Lista

TillÄt endast vÀrden eller strÀngar som anges i en lista. StrÀngar och vÀrden kan blandas. Tal returnerar sitt vÀrde, sÄ om du skriver talet 1 i listan, Àr posten 100 % ocksÄ giltig.

TextlÀngd

Inmatningar vars lÀngd motsvarar villkoret.


TillÄt tomma celler

Tillsammans med Verktyg - Detektiv - Markera ogiltiga data anger detta om tomma celler visas som ogiltiga data (inaktiverad) eller inte (aktiverad).

Visa urvalslista

Shows a list of all valid strings or values to select from. The list can also be opened by selecting the cell and pressing +D.

Sortera poster stigande

Sorterar urvalslistan i stigande ordning och dubletter filtreras bort frÄn listan. Om det hÀr alternativet inte markeras anvÀnds samma ordning som i datakÀllan.

KĂ€lla

Ange cellomrÄdet som innehÄller de giltiga vÀrdena eller texten.

Poster

Ange posterna som ska fungera som giltiga vÀrden eller textstrÀngar.

Data

Markera den jÀmförelseoperator som du vill anvÀnda. Vilka operatorer som Àr tillgÀngliga beror pÄ vad du markerat i rutan TillÄt. Om du markerat "mellan" eller "inte mellan" visas inmatningsrutorna Minimum och Maximum. Annars visas bara inmatningsrutan Minimum, Maximum eller VÀrde.

Value

Ange vÀrdet för det datavaliditetsalternativ som du markerade i rutan TillÄt.

Minimum

Ange det minsta vÀrdet för det datavaliditetsalternativ som du markerade i rutan TillÄt.

Maximum

Ange det största vÀrdet för det datavaliditetsalternativ som du markerade i rutan TillÄt.