Validitet

Definiera vilka data som Àr giltiga för en markerad cell eller ett cellomrÄde.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Choose Data - Validity.


Symbolen Tips

Du kan ocksÄ infoga en listruta frÄn verktygsraden Kontroller och lÀnka listrutan till en cell. PÄ det hÀr sÀttet kan du ange giltiga vÀrden pÄ sidan Data i fönstret för listrutans egenskaper.


Kriterier

Ange validitetsreglerna för de(n) markerade cellen/cellerna.

InmatningshjÀlp

Skriv in meddelandet som du vill visa nÀr cellen eller cellomrÄdet Àr markerat i tabellen.

Felmeddelande

Formulera felmeddelandet som visas nÀr ogiltiga data matas in i en cell.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.