Gruppera

NÀr man grupperar pivottabeller visas dialogrutan Gruppera för antingen vÀrden eller datum.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Choose Data - Group and Outline - Group.


Början

Anger startvÀrde för grupperingen.

Automatiskt

Anger om grupperingen ska börja vid det minsta vÀrdet.

Manuellt vid

Anger om du sjÀlv ska ange grupperingens startvÀrde.

Slut

Anger slutvÀrde för grupperingen.

Automatiskt

Anger om grupperingen ska avslutas vid det största vÀrdet.

Manuellt vid

Anger om du sjÀlv ska ange grupperingens slutvÀrde.

Gruppera efter

Anger vÀrdeomrÄdet som varje grupps grÀnser ska berÀknas efter.

Antal dagar

Om datavÀrden grupperas anger detta antalet dagar som vÀrdena ska grupperas efter.

Intervall

Om datavÀrden grupperas anger detta de intervall som vÀrdena ska grupperas efter.