AutoDisposition

Om det markerade cellomrÄdet innehÄller formler eller referenser skapar LibreOffice automatiskt en kantlinje i markeringen.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Choose Data - Group and Outline - AutoOutline.


Betrakta t.ex. följande tabell:

januari

februari

mars

1:a kvartalet

april

maj

juni

2:a kvartalet

100

120

130

350

100

100

200

400


Cellerna för det första och andra kvartalet innehÄller var sin summaformel för de tre cellerna till vÀnster om dem. Om du anvÀnder kommandot AutoDisposition grupperas tabellen i tvÄ kvartal.

Du tar bort kantlinjen genom att markera tabellen och vÀlja Data - Grupp och disposition - Ta bort.