Multipla operationer

AnvÀnder samma formel i olika celler, men med olika parametervÀrden.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Choose Data - Multiple Operations.


AnvÀnda multipel rÀkneoperation

Symbolen Info

Rutan Rad eller Kolumn mÄste innehÄlla en referens till den första cellen i det markerade omrÄdet.


Symbolen Info

Om du exporterar ett kalkylblad med multipla rÀkneoperationer till Microsoft Excel, mÄste platsen för de celler som innehÄller formeln vara fullstÀndigt definierade i förhÄllande till dataomrÄdet.


FörinstÀllningar

Formler

Ange cellreferenserna för de celler som innehÄller formlerna som ska anvÀndas i den multipla rÀkneoperationen.

Rad

Ange referensen för den inmatningscell som ska anvÀndas som en variabel för raderna i datatabellen.

Kolumn

Ange referensen för den inmatningscell som ska anvÀndas som en variabel för raderna i datatabellen.

Förminska/förstora

Du kan förminska dialogrutan till inmatningsfÀltets storlek genom att klicka pÄ ikonen Förminska. Det blir dÄ enklare att markera den önskade referensen i tabellen. Ikonen Àndras automatiskt till Förstora. NÀr du klickar pÄ den ÄterstÀlls dialogrutan till sin ursprungliga storlek.

Dialogrutan förminskas automatiskt om du klickar med musknappen i tabellen och skapar ett omrÄde. SÄ snart du slÀpper upp musknappen ÄtergÄr dialogrutan till full storlek och den omrÄdesreferens som definierats med musen markeras med en blÄ ram i dokumentet.

Ikon

Förminska

Ikon

Förstora