Målsökning

Öppnar en dialogruta där du kan lösa en ekvation med en variabel.Om sökningen lyckades öppnas en dialogruta med sökresultaten, som du kan använda för att föra in resultatet och målvärdet direkt i en cell.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - Goal Seek.


Förinställningar

I det här området definierar du variablerna.

Formelcell

I formelcellen skriver du referensen till cellen som innehåller formeln. Den innehåller den aktuella cellreferensen. Klicka i en annan cell i tabellen om du vill tillämpa referensen på textrutan.

Målvärde

Anger det värde som du vill uppnå som ett nytt resultat.

Variabel cell

Anger referensen för den cell som innehåller värdet som du kan justera för att nå målvärdet.

Förminska/förstora

Du kan förminska dialogrutan till inmatningsfältets storlek genom att klicka på ikonen Förminska. Det blir då enklare att markera den önskade referensen i tabellen. Ikonen ändras automatiskt till Förstora. När du klickar på den återställs dialogrutan till sin ursprungliga storlek.

Dialogrutan förminskas automatiskt om du klickar med musknappen i tabellen och skapar ett område. Så snart du släpper upp musknappen återgår dialogrutan till full storlek och den områdesreferens som definierats med musen markeras med en blå ram i dokumentet.

Ikon

Förminska

Ikon

Förstora