Redigera utskriftsområden

Öppnar en dialogruta där du kan ange utskriftsområdet. Du kan också ange vilka rader eller kolumner som ska upprepas på varje sida.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Print Ranges - Edit.


Skriva ut rad eller kolumn på varje sida

Definiera utskriftsområden i en tabell

Utskriftsområde

Används för att ändra ett definierat utskriftsområde.

Select -none- to remove a print range definition for the current spreadsheet. Select -entire sheet- to set the current sheet as a print range. Select -selection- to define the selected area of a spreadsheet as the print range. By selecting -user-defined-, you can define a print range that you have already defined using the Format - Print Ranges - Define command. If you have given a name to a range using the Sheet - Named Ranges and Expressions - Define command, this name will be displayed and can be selected from the list box.

I rutan till höger kan du ange ett utskriftsområde med en referens eller ett namn. Om markören står i textrutan Utskriftsområde kan du också markera utskriftsområdet direkt i kalkylbladet med musen.

Förminska/förstora

Du kan förminska dialogrutan till inmatningsfältets storlek genom att klicka på ikonen Förminska. Det blir då enklare att markera den önskade referensen i tabellen. Ikonen ändras automatiskt till Förstora. När du klickar på den återställs dialogrutan till sin ursprungliga storlek.

Dialogrutan förminskas automatiskt om du klickar med musknappen i tabellen och skapar ett område. Så snart du släpper upp musknappen återgår dialogrutan till full storlek och den områdesreferens som definierats med musen markeras med en blå ram i dokumentet.

Ikon

Förminska

Ikon

Förstora

Upprepningsrad

Välj en eller flera rader som ska skrivas ut på varje sida. Ange radreferensen i textrutan till höger, t.ex. "1" eller "$1" eller "$2:$3". Listrutan visar -användardefinierad-. Du kan också välja -ingen- om du vill ta bort en upprepningsrad.

Du kan också definiera upprepningsrader genom att dra med musen i kalkylbladet, under förutsättning att markören står i textfältet Upprepningsrad.

Förminska/förstora

Du kan förminska dialogrutan till inmatningsfältets storlek genom att klicka på ikonen Förminska. Det blir då enklare att markera den önskade referensen i tabellen. Ikonen ändras automatiskt till Förstora. När du klickar på den återställs dialogrutan till sin ursprungliga storlek.

Dialogrutan förminskas automatiskt om du klickar med musknappen i tabellen och skapar ett område. Så snart du släpper upp musknappen återgår dialogrutan till full storlek och den områdesreferens som definierats med musen markeras med en blå ram i dokumentet.

Ikon

Förminska

Ikon

Förstora

Upprepningskolumn

Välj en eller flera kolumner som ska skrivas ut på varje sida. I textrutan till höger skriver du in kolumnreferensen, till exempel "A" eller "AB" eller "$C:$E". Listrutan visar -användardefinierad-. Om du vill ta bort en upprepningskolumn väljer du -ingen-.

Du kan också definiera upprepningskolumner genom att dra med musen i kalkylbladet, under förutsättning att markören står i textfältet Upprepningskolumn.

Förminska/förstora

Du kan förminska dialogrutan till inmatningsfältets storlek genom att klicka på ikonen Förminska. Det blir då enklare att markera den önskade referensen i tabellen. Ikonen ändras automatiskt till Förstora. När du klickar på den återställs dialogrutan till sin ursprungliga storlek.

Dialogrutan förminskas automatiskt om du klickar med musknappen i tabellen och skapar ett område. Så snart du släpper upp musknappen återgår dialogrutan till full storlek och den områdesreferens som definierats med musen markeras med en blå ram i dokumentet.

Ikon

Förminska

Ikon

Förstora