Tabell

Anger vilka element som ska tas med i utskriften av alla tabeller med aktuell sidformatmall. Du kan dessutom ange utskriftsordning, första sidnummer och sidskala.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Choose Format - Page - Sheet tab.


Utskrift

I det hÀr omrÄdet bestÀmmer du vilka tabellelement som ska skrivas ut.

Rad- och kolumnhuvuden

Anger om kolumnhuvuden och radhuvuden ska skrivas ut.

Tabellgitter

Skriver ut de enskilda cellernas kantlinjer som ett rutnĂ€t. Du stĂ€ller in vyn pĂ„ bildskĂ€rmen under – LibreOffice Calc – Visa – RutnĂ€t.

Kommentarer

Skriver ut de kommentarer som Àr definierade i kalkylbladet. De skrivs ut pÄ en egen sida, tillsammans med motsvarande cellreferens.

Objekt/bilder

Tar med alla utskrivbara infogade objekt och grafikobjekt i det utskrivna dokumentet.

Diagram

Skriver ut de diagram som Àr infogade i tabellen.

Ritobjekt

Tar med alla ritobjekt i det utskrivna dokumentet.

Formler

Skriver ut cellernas formler, i stÀllet för resultaten.

NollvÀrden

Anger att celler med vÀrdet 0 ska skrivas ut.

Sidordning

Definierar i vilken ordning data i en tabell ska numreras och skrivas ut om de inte ryms pÄ en utskriven sida.

UppifrÄn och ned, sedan till höger

Skriver ut vertikalt frÄn den vÀnstra kolumnen fram till tabellens nederkant.

FrÄn vÀnster till höger, sedan nedÄt

Skriver ut horisontellt frÄn den översta raden i tabellen till höger kolumn.

Första sidnumret

Markera det hÀr alternativet om du vill att den första sidan ska börja med ett annat nummer Àn 1.

Ange numret pÄ den första sidan.

Skalning

Definierar en sidskala för det utskrivna kalkylbladet.

SkalningslÀge

Select a scaling mode from the list box. Appropriate controls will be shown below the list box.

Förminska/förstora utskrift

Anger en skalningsfaktor för alla utskrivna sidor.

Skalningsfaktor

Enter a scaling factor. Factors less than 100 reduce the pages, higher factors enlarge the pages.

Anpassa utskriftsomrÄde till bredd/höjd

Anger det högsta antalet sidor horisontellt (bredd) och vertikalt (höjd) som varje tabell med den aktuella sidformatmallen ska skrivas ut pÄ.

Bredd pÄ sidor

Ange det högsta antalet sidor som ska skrivas ut horisontellt tvÀrs över.

Höjd pÄ sidor

Skriv det högsta antalet sidor som ska skrivas ut vertikalt staplat.

Passa in utskriftsomrÄde pÄ ett visst antal sidor

Anger det högsta antalet sidor som varje tabell med den aktuella sidformatmallen ska skrivas ut pÄ. Skalan minskas om det behövs för att passa det definierade antalet sidor.

Antal sidor

Skriv det högsta antalet sidor som ska skrivas ut.