Optimala radhöjder

Bestämmer den optimala radhöjden för de markerade raderna. Den optimala radhöjden beror på teckenstorleken på det största tecknet på raden. Du kan använda flera olika måttenheter.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Row - Optimal Height.


Lägg till

Anger extrautrymme mellan det största tecknet på raden och cellgränserna.

Standardvärde

Återställer standardvärdet för den optimala radhöjden.