Länka till externa data

Inserts data from an HTML, Calc, CSV or Excel file into the current sheet as a link. The data must be located within a named range.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Sheet - Link to External data.


URL för extern datakälla.

Enter the URL or the file name that contains the data that you want to insert, and then press Enter. Only then the URL will be requested from the network or file system.

Symbolen Info

A dialog for CSV data import appears when linking to external CSV file.


Tillgängliga tabeller/områden

Markera den tabell eller det dataområde du vill infoga.

Uppdatering var

Ange hur många sekunder det ska dröja innan externa data laddas om i det aktuella dokumentet.