Definiera etikettområden

Öppnar en dialogruta som du kan definiera ett etikettintervall i.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Labels.


Känna igen namn som adressering

Cellinnehållet för ett etikettintervall kan användas som namn i formler - LibreOffice känner igen namnen på samma sätt som namnen på veckodagar och månader. De här namnen kompletteras automatiskt när du skriver i en formel. Dessutom har namn som definierats i etikettområden prioritet över namn som definierats i automatiskt genererade områden.

Symbolen Info

Du kan definiera flera etikettområden som innehåller samma etiketter på olika tabeller. I sådana fall kontrollerar LibreOffice först den aktuella tabellens områden och, om sökningen inte ger något resultat, kontrolleras därefter övriga tabellers områden.


Område

Visar cellreferenserna för varje etikettområde. Om du vill ta bort ett etikettområde från listrutan, markerar du den och klickar sedan på Ta bort.

Förminska/förstora

Du kan förminska dialogrutan till inmatningsfältets storlek genom att klicka på ikonen Förminska. Det blir då enklare att markera den önskade referensen i tabellen. Ikonen ändras automatiskt till Förstora. När du klickar på den återställs dialogrutan till sin ursprungliga storlek.

Dialogrutan förminskas automatiskt om du klickar med musknappen i tabellen och skapar ett område. Så snart du släpper upp musknappen återgår dialogrutan till full storlek och den områdesreferens som definierats med musen markeras med en blå ram i dokumentet.

Ikon

Förminska

Ikon

Förstora

Innehåller kolumnetiketter

Inkluderar kolumnetiketter i det aktuella etikettområdet.

Innehåller radetiketter

Inkluderar radetiketter i det aktuella etikettområdet.

för dataområde

Anger det dataområde inom vilket det markerade etikettområdet är giltigt. Om du vill ändra det klickar du på tabellen och markerar ett annat område med musen.

Förminska/förstora

Du kan förminska dialogrutan till inmatningsfältets storlek genom att klicka på ikonen Förminska. Det blir då enklare att markera den önskade referensen i tabellen. Ikonen ändras automatiskt till Förstora. När du klickar på den återställs dialogrutan till sin ursprungliga storlek.

Dialogrutan förminskas automatiskt om du klickar med musknappen i tabellen och skapar ett område. Så snart du släpper upp musknappen återgår dialogrutan till full storlek och den områdesreferens som definierats med musen markeras med en blå ram i dokumentet.

Ikon

Förminska

Ikon

Förstora

Lägg till

Lägger till det aktuella etikettområdet i listan.

Ta bort

Raderar markerat/markerade element efter bekräftelse.