Operatorer i LibreOffice Calc

Du kan använda följande operatorer i LibreOffice Calc:

Aritmetiska operatorer

Dessa operatorer ger numeriska resultat.

Operator

Namn

Exempel

+ (plus)

Addition

1+1

- (minus)

Subtraktion

2-1

- (minus)

Negation

-5

* (asterisk)

Multiplikation

2*2

/ (snedstreck)

Division

9/3

% (procent)

Procent

15%

^ (inskjutningstecken)

Exponent

3^2


Relationsoperatorer

Dessa operatorer ger det logiska värdet SANT eller FALSKT.

Operator

Namn

Exempel

= (likhetstecken)

Lika med

A1=B1

> (större än)

Större än

A1>B1

< (mindre än)

Mindre än

A1<B1

>= (större än eller lika med)

Större än eller lika med

A1>=B1

<= (mindre än eller lika med)

Mindre än eller lika med

A1<=B1

<> (inte lika med)

Inte lika med

A1<>B1


Textoperator

Operatorn länkar enskilda texter till en hel text.

Operator

Namn

Exempel

& (och)

Textoperator Och

"Sun" & "day" returnerar "Sunday"


Referensoperatorer

Operatorerna returnerar ett cellområde utan celler eller med en eller flera celler.

Område har den högsta prioriteten, sedan skärningspunkt och därefter union.

Operator

Namn

Exempel

: (kolon)

Område

A1:C108

! (utropstecken)

Snitt

SUMMA(A1:B6!B5:C12)

Här ligger cellerna B5 och B6 i snittet och deras summa beräknas.

~ (Tilde)

Länkning eller union

Tar två referenser och returnerar en referenslista, vilket är en länkning av den vänstra och den högra referensen. Dubbla poster refereras till två gånger. Se anteckningen under den här tabellen.


Symbolen Info

Referenslänkning som använder tildetecken implementerades nyligen. När en formel med tildeoperatorn finns i ett dokument som öppnas i tidigare programvaruversioner returneras ett fel. En referenslista är inte tillåten inuti ett matrisuttryck.