Statistik: grupp 4

[text/scalc/01/func_averageif.xhp#averageif_head not found].

Returns the arithmetic mean of all cells in a range that satisfy a given condition. The AVERAGEIF function sums up all the results that match the logical test and divides this sum by the quantity of selected values.

[text/scalc/01/func_averageifs.xhp#averageifs_head not found].

Returns the arithmetic mean of all cells in a range that satisfy given multiple criteria. The AVERAGEIFS function sums up all the results that match the logical tests and divides this sum by the quantity of selected values.

AVEDEV

Returnerar medelvÀrdet av datapunkternas absoluta avvikelser frÄn medelvÀrdet. Visar felspridningen i en datamÀngd.

Syntax

AVEDEV(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are values or ranges that represent a sample. Each number can also be replaced by a reference.

Exempel

=MEDELAVV (A1:A50)

AVERAGE

Returnerar medelvÀrdet av argumenten.

Syntax

AVERAGE(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges.

Exempel

=MEDEL (A1:A50)

AVERAGEA

Returnerar medelvÀrdet av argumenten. Det numeriska vÀrdet pÄ texten Àr 0.

Syntax

AVERAGEA(Value1; Value2; ...; Value30)

Value1, Value2, ..., Value30 are values or ranges. Text has the value of 0.

Exempel

=MEDELA (A1:A50)

FI

Returnerar vÀrdena i fördelningsfunktionen för en normalfördelning.

Syntax

PHI(tal)

tal Àr det vÀrde för vilket standardnormalfördelningen berÀknas.

Exempel

=FI(2,25) = 0,03

=FI(-2,25) = 0,03

=FI(0) = 0,4

KVARTIL

Returnerar kvartilen för en datamÀngd.

Syntax

KVARTIL(data; typ)

data Àr datamatrisen i urvalet.

typ Àr typen av kvartil. (0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIAN) , 3 = 75% och 4 = MAX.)

Exempel

=KVARTIL(A1:A50;2) returnerar det vÀrde för vilket 50% av skalan motsvarar de lÀgsta till högsta vÀrdena i intervallet A1:A50.

MAX

Returnerar det högsta vÀrdet i argumentlistan.

Returnerar 0 om inget numeriskt vÀrde eller fel hittats i cellomrÄdet/-omrÄdena som skickas som cellreferens(-er). Textcellerna ignoreras av MIN() och MAX(). Funktionerna MINA() och MAXA() returnerar 0 om inget vÀrde (numeriskt vÀrde eller textvÀrde) hittats. Om du skickar ett literalt strÀngargument till MIN() eller MAX() t.ex. MIN("string") blir det ÀndÄ fel.

Syntax

MAX(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges.

Exempel

=MAX(A1;A2;A3;50;100;200) returnerar det största vÀrdet i listan.

=MAX(A1:B100) returnerar det största vÀrdet i listan.

MAXA

Returnerar det högsta vÀrdet i argumentlistan. Till skillnad frÄn MAX kan du skriva text hÀr. Det numeriska vÀrdet av texten Àr 0.

Funktionerna MINA() och MAXA() returnerar 0 om inget vÀrde (numeriskt vÀrde eller textvÀrde) hittats.

Syntax

MAXA(Value1; Value2; ...; Value30)

Value1; Value2;...; Value30 are values or ranges. Text has the value of 0.

Exempel

=MAXA(A1;A2;A3;50;100;200;"Text") returnerar det största vÀrdet i listan.

=MAXA(A1:B100) returnerar det största vÀrdet i listan.

MEDIAN

Returnerar medianen av en uppsÀttning tal. I en mÀngd som innehÄller ett udda antal vÀrden, blir medianen talet i mitten av mÀngden. I en mÀngd som innehÄller ett jÀmnt antal vÀrdet, returneras medelvÀrdet av de tvÄ vÀrden som finns i mitten.

Syntax

MEDIAN(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are values or ranges, which represent a sample. Each number can also be replaced by a reference.

Exempel

för ett udda tal returnerar =MEDIAN(1;5;9;20;21) 9 som medianvÀrde.

för ett jÀmnt tal: returnerar =MEDIAN(1;5;9;20;21) medelvÀrdet av de tvÄ mellersta vÀrdena 5 och 9, alltsÄ 7.

MIN

Returnerar det minsta vÀrdet i argumentlistan.

Returnerar 0 om inget numeriskt vÀrde eller fel hittats i cellomrÄdet/-omrÄdena som skickas som cellreferens(-er). Textcellerna ignoreras av MIN() och MAX(). Funktionerna MINA() och MAXA() returnerar 0 om inget vÀrde (numeriskt vÀrde eller textvÀrde) hittats. Om du skickar ett literalt strÀngargument till MIN() eller MAX() t.ex. MIN("string") blir det ÀndÄ fel.

Syntax

MIN(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges.

Exempel

=MIN(A1:B100) returnerar det minsta vÀrdet i listan.

MINA

Returnerar det minsta vÀrdet i argumentlistan. Du kan ocksÄ ange text hÀr. Det numeriska vÀrdet av texten Àr 0.

Funktionerna MINA() och MAXA() returnerar 0 om inget vÀrde (numeriskt vÀrde eller textvÀrde) hittats.

Syntax

MINA(Value1; Value2; ...; Value30)

Value1, Value2, ..., Value30 are values or ranges. Text has the value of 0.

Exempel

=MINA(1;"Text";20) returnerar 0.

=MINA(A1:B100) returnerar det minsta vÀrdet i listan.

MODE.MULT

Returns a vertical array of the statistical modes (the most frequently occurring values) within a list of supplied numbers.

Syntax

MODE.MULT(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges.

Varningssymbol

As the MODE.MULT function returns an array of values, it must be entered as an array formula. If the function is not entered as an array formula, only the first mode is returned, which is the same as using the MODE.SNGL function.


Exempel

=TYPVÄRDE(A1:A50)

MODE.SNGL

Returnerar det vanligaste vÀrdet i en datamÀngd. Om flera vÀrden Àr lika vanliga returneras det minsta vÀrdet. Ett fel intrÀffar om varje vÀrde bara finns en gÄng.

Syntax

MODE.SNGL(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges.

Varningssymbol

If the data set contains no duplicate data points, MODE.SNGL returns the #VALUE! error value.


Exempel

=TYPVÄRDE(A1:A50)

NEGBINOMFÖRD

Returnerar den negativa binomiala fördelningen.

Syntax

NEGBINOMFÖRD(x; R; sannolikhet)

x Àr antalet misslyckanden i försöksserien.

R Àr antalet lyckade försök i serien.

sannolikhet Àr sannolikheten för ett lyckat försök.

Exempel

=NEGBINOMFÖRD(1;1;0,5) returnerar 0,25.

NEGBINOMFÖRD

Returnerar den negativa binomiala tÀthets- eller fördelningsfunktionen.

Syntax

NEGBINOM.DIST(X; R; SP; Cumulative)

x Àr antalet misslyckanden i försöksserien.

R Àr antalet lyckade försök i serien.

sannolikhet Àr sannolikheten för ett lyckat försök.

Kumulativ = 0 berÀknar tÀthetsfunktionen, Kumulativ = 1 berÀknar fördelningen.

Exempel

=NEGBINOMFÖRD(1;1;0,5) returnerar 0,25.

=NEGBINOMFÖRD(1;1;0,5) returnerar 0,25.

NORMFÖRD

Returnerar tÀthetsfunktionen eller den normala kumulativa fördelningen.

Syntax

NORMFÖRD(Tal; Medel; StdAv; C)

tal Àr det fördelningsvÀrde för vilket normalfördelningen ska berÀknas.

Medel Àr fördelningens medelvÀrde.

StdAv Àr standardavvikelsen för fördelningen.

Kumulativ Àr valfritt. Kumulativ = 0 returnerar tÀthetsfunktionen, Kumulativ = 1 returnerar fördelningen.

Exempel

=NORMFÖRD(70;63;5;0) returnerar 0,03.

=NORMFÖRD(70;63;5;1) returnerar 0,92.

NORMFÖRD

Returnerar tÀthetsfunktionen eller den normala kumulativa fördelningen.

Syntax

NORMFÖRD(Tal; Medel; StdAv; C)

tal Àr det fördelningsvÀrde för vilket normalfördelningen ska berÀknas.

Medel Àr fördelningens medelvÀrde.

StdAv Àr standardavvikelsen för fördelningen.

Kumulativ Àr valfritt. Kumulativ = 0 returnerar tÀthetsfunktionen, Kumulativ = 1 returnerar fördelningen.

Exempel

=NORMFÖRD(70;63;5;0) returnerar 0,03.

=NORMFÖRD(70;63;5;1) returnerar 0,92.

NORMINV

Returnerar inversen till den kumulativa normalfördelningen.

Syntax

NORMINV(Tal; Medel; StdAv)

tal Àr det sannolikhetsvÀrde för vilket den inversa normalfördelningen ska berÀknas.

MV Àr medelvÀrdet för normalfördelningen.

StdAv representerar standardavvikelsen för normalfördelningen.

Exempel

=NORMINV(0,9;63;5) returnerar 69,41. Om ett genomsnittligt Àgg vÀger 63 gram med en standardavvikelse pÄ 5, sÄ Àr sannolikheten för att Àgget inte vÀger mer Àn 69,41 gram 90 %.

NORMINV

Returnerar inversen till den kumulativa normalfördelningen.

Syntax

NORMINV(Tal; Medel; StdAv)

tal Àr det sannolikhetsvÀrde för vilket den inversa normalfördelningen ska berÀknas.

MV Àr medelvÀrdet för normalfördelningen.

StdAv representerar standardavvikelsen för normalfördelningen.

Exempel

=NORMINV(0,9;63;5) returnerar 69,41. Om ett genomsnittligt Àgg vÀger 63 gram med en standardavvikelse pÄ 5, sÄ Àr sannolikheten för att Àgget inte vÀger mer Àn 69,41 gram 90 %.

PEARSON

Returnerar korrelationskoefficienten till Pearsons momentprodukt, r.

Syntax

PEARSON(Data1; Data2)

Data1 representerar matrisen för den första datamÀngden.

Data2 representerar matrisen för den andra datamÀngden.

Exempel

=PEARSON(A1:A30;B1:B30) returnerar Pearsons korrelationskoefficient för bÄda datamÀngderna.

PERCENTIL

Returnerar alpha-percentilen av datavÀrdena i en matris. En percentil returnerar skalvÀrdet för en dataserie som gÄr frÄn det minsta vÀrdet (Alpha = 0) till det största (alpha = 1). Om Alpha = 25 %, Àr percentilen den första kvartilen. Alpha = 50 % Àr medianen.

Syntax

PERCENTIL(Data; Alpha)

data Àr datamatrisen.

alfa Àr procentsatsen för percentilen, som ligger mellan 0 och 1.

Exempel

=PERCENTIL(A1:A50;0,1) representerar det vÀrde i datamÀngden som motsvarar 10 % av den totala dataskalan i A1:A50.

PERCENTILE.EXC

Returns the Alpha'th percentile of a supplied range of values for a given value of Alpha, within the range 0 to 1 (exclusive). A percentile returns the scale value for a data series which goes from the smallest (Alpha=0) to the largest value (Alpha=1) of a data series. For Alpha = 25%, the percentile means the first quartile; Alpha = 50% is the MEDIAN.

Varningssymbol

If Alpha is not a multiple of 1/(n+1), (where n is the number of values in the supplied array), the function interpolates between the values in the supplied array, to calculate the percentile value. However, if Alpha is less than 1/(n+1) or Alpha is greater than n/(n+1), the function is unable to interpolate, and so returns an error.


Symbolen Info

The difference between PERCENTILE.INC and PERCENTILE.EXC is that, in the PERCENTILE.INC function the value of alpha is is within the range 0 to 1 inclusive, and in the PERCENTILE.EXC function, the value of alpha is within the range 0 to 1 exclusive.


Syntax

PERCENTIL(Data; Alpha)

data Àr datamatrisen.

alfa Àr procentsatsen för percentilen, som ligger mellan 0 och 1.

Exempel

=PERCENTIL.EXK(A1:A50;10%) representerar det vÀrde i datamÀngden som motsvarar 10 % av den totala dataskalan i A1:A50.

PERCENTILE.INC

Returnerar alpha-percentilen av datavÀrdena i en matris. En percentil returnerar skalvÀrdet för en dataserie som gÄr frÄn det minsta vÀrdet (Alpha = 0) till det största (alpha = 1). Om Alpha = 25 %, Àr percentilen den första kvartilen. Alpha = 50 % Àr medianen.

Symbolen Info

The difference between PERCENTILE.INC and PERCENTILE.EXC is that, in the PERCENTILE.INC function the value of alpha is is within the range 0 to 1 inclusive, and in the PERCENTILE.EXC function, the value of alpha is within the range 0 to 1 exclusive.


Syntax

PERCENTIL(Data; Alpha)

data Àr datamatrisen.

alfa Àr procentsatsen för percentilen, som ligger mellan 0 och 1.

Exempel

=PERCENTIL(A1:A50;0,1) representerar det vÀrde i datamÀngden som motsvarar 10 % av den totala dataskalan i A1:A50.

PERCENTRANK.EXC

Returns the relative position, between 0 and 1 (exclusive), of a specified value within a supplied array.

Symbolen Info

The difference between PERCENTRANK.INC and PERCENTRANK.EXC is that PERCENTRANK.INC calculates a value in the range 0 to 1 inclusive, whereas the PERCENTRANK.EXC function calculates a value in the range 0 to 1 exclusive.


Syntax

PERCENTRANK.EXC(Data; Value; Significance)

data Àr datamatrisen i urvalet.

vÀrde Àr det vÀrde vars procentuella rang ska faststÀllas.

Significance An optional argument that specifies the number of significant digits that the returned percentage value is rounded to.

Exempel

=PROCENTRANG(A1:A50;50) returnerar procentrangen för vÀrdet 50 frÄn det totala intervallet av alla vÀrden i A1:A50. Om 50 faller utanför intervallet visas ett felmeddelande.

PERCENTRANK.INC

Returns the relative position, between 0 and 1 (inclusive), of a specified value within a supplied array.

Symbolen Info

The difference between PERCENTRANK.INC and PERCENTRANK.EXC is that PERCENTRANK.INC calculates a value in the range 0 to 1 inclusive, whereas the PERCENTRANK.EXC function calculates a value in the range 0 to 1 exclusive.


Syntax

PERCENTRANK.INC(Data; Value; Significance)

data Àr datamatrisen i urvalet.

vÀrde Àr det vÀrde vars procentuella rang ska faststÀllas.

Significance An optional argument that specifies the number of significant digits that the returned percentage value is rounded to.

Exempel

=PROCENTRANG(A1:A50;50) returnerar procentrangen för vÀrdet 50 frÄn det totala intervallet av alla vÀrden i A1:A50. Om 50 faller utanför intervallet visas ett felmeddelande.

POISSON

Returnerar Poisson-fördelningen.

Syntax

POISSON(tal; MV; K)

tal Àr det vÀrde för vilket Poisson-fördelningen ska berÀknas.

MV Àr medelvÀrdet för Poisson-fördelningen.

kumulativ (valfritt) = 0 eller Falskt berÀknar tÀthetsfunktionen, kumulativ = 1 eller Sant berÀknar fördelningen. Om detta saknas infogas standardvÀrdet Sant nÀr dokumentet sparas, för att uppnÄ bÀsta kompatibilitet med andra program och Àldre versioner av LibreOffice.

Exempel

=POISSON(60;50;1) returnerar 0,93.

POISSON.DIST

Returnerar Poisson-fördelningen.

Syntax

POISSON(tal; MV; K)

tal Àr det vÀrde för vilket Poisson-fördelningen ska berÀknas.

MV Àr medelvÀrdet för Poisson-fördelningen.

kumulativ (valfritt) = 0 eller Falskt berÀknar tÀthetsfunktionen, kumulativ = 1 eller Sant berÀknar fördelningen. Om detta saknas infogas standardvÀrdet Sant nÀr dokumentet sparas, för att uppnÄ bÀsta kompatibilitet med andra program och Àldre versioner av LibreOffice.

Exempel

=POISSON(60;50;1) returnerar 0,93.

PROCENTRANG

Returnerar procentrang för ett vÀrde i ett stickprov.

Syntax

PERCENTRANK(Data; Value; Significance)

data Àr datamatrisen i urvalet.

vÀrde Àr det vÀrde vars procentuella rang ska faststÀllas.

Significance An optional argument that specifies the number of significant digits that the returned percentage value is rounded to. If omitted, a value of 3 is used.

Exempel

=PROCENTRANG(A1:A50;50) returnerar procentrangen för vÀrdet 50 frÄn det totala intervallet av alla vÀrden i A1:A50. Om 50 faller utanför intervallet visas ett felmeddelande.

QUARTILE.EXC

Returns a requested quartile of a supplied range of values, based on a percentile range of 0 to 1 exclusive.

Symbolen Info

The difference between QUARTILE.INC and QUARTILE.EXC is that the QUARTILE.INC function bases its calculation on a percentile range of 0 to 1 inclusive, whereas the QUARTILE.EXC function bases its calculation on a percentile range of 0 to 1 exclusive.


Syntax

KVARTIL(data; typ)

Data represents the range of data values for which you want to calculate the specified quartile.

Type An integer between 1 and 3, representing the required quartile. (if type = 1 or 3, the supplied array must contain more than 2 values)

Exempel

=KVARTIL(A1:A50;2) returnerar det vÀrde för vilket 50% av skalan motsvarar de lÀgsta till högsta vÀrdena i intervallet A1:A50.

QUARTILE.INC

Returnerar kvartilen för en datamÀngd.

Symbolen Info

The difference between QUARTILE.INC and QUARTILE.EXC is that the QUARTILE.INC function bases its calculation on a percentile range of 0 to 1 inclusive, whereas the QUARTILE.EXC function bases its calculation on a percentile range of 0 to 1 exclusive.


Syntax

KVARTIL(data; typ)

data Àr datamatrisen i urvalet.

typ Àr typen av kvartil. (0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIAN) , 3 = 75% och 4 = MAX.)

Exempel

=KVARTIL(A1:A50;2) returnerar det vÀrde för vilket 50% av skalan motsvarar de lÀgsta till högsta vÀrdena i intervallet A1:A50.

TYPVÄRDE

Returnerar det vanligaste vÀrdet i en datamÀngd. Om flera vÀrden Àr lika vanliga returneras det minsta vÀrdet. Ett fel intrÀffar om varje vÀrde bara finns en gÄng.

Symbolen Info

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

MODE(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges.

Exempel

=TYPVÄRDE(A1:A50)