Statistik: grupp 3

CONFIDENCE.NORM

Returnerar konfidensområdet (1-alfa) för en normalfördelning.

Syntax

KONFIDENS (Alpha; StdAv; Storlek)

alfa är konfidensintervallets nivå.

StdAv är standardavvikelsen för hela populationen.

N är populationens storlek.

Exempel

=KONFIDENS(0,05;1,5;100) ger 0,29.

COVARIANCE.P

Returns the covariance of the product of paired deviations, for the entire population.

Syntax

COVARIANCE.P(Data1; Data2)

Data1 är den första datamängden.

Data2 är den andra datamängden.

Exempel

=KOVAR(A1:A30;B1:B30)

COVARIANCE.S

Returns the covariance of the product of paired deviations, for a sample of the population.

Syntax

COVARIANCE.S(Data1; Data2)

Data1 är den första datamängden.

Data2 är den andra datamängden.

Exempel

=KOVAR(A1:A30;B1:B30)

KONFIDENS

Returnerar konfidensområdet (1-alfa) för en normalfördelning.

Syntax

KONFIDENS (Alpha; StdAv; Storlek)

alfa är konfidensintervallets nivå.

StdAv är standardavvikelsen för hela populationen.

N är populationens storlek.

Exempel

=KONFIDENS(0,05;1,5;100) ger 0,29.

KONFIDENS

Returnerar konfidensområdet (1-alfa) för en students t-fördelning.

Syntax

KONFIDENS (Alpha; StdAv; Storlek)

alfa är konfidensintervallets nivå.

StdAv är standardavvikelsen för hela populationen.

N är populationens storlek.

Exempel

=KONFIDENS(0,05;1,5;100) ger 0,29.

KORREL

Returnerar korrelationskoefficienten mellan två datamängder.

Syntax

KORREL(Data1; Data2)

Data1 är den första datamängden.

Data2 är den andra datamängden.

Exempel

=KORREL(A1:A50;B1:B50) beräknar korrelationskoefficienten som ett mått på den linjära korrelationen mellan de två datamängderna.

KOVAR

Returnerar kovariansen av produkten för avvikelsepar.

Syntax

KOVAR(Data1; Data2)

Data1 är den första datamängden.

Data2 är den andra datamängden.

Exempel

=KOVAR(A1:A30;B1:B30)

KRITBINOM, funktion

Returnerar det minsta värdet för vilket den kumulativa binomialfördelningen är större än eller lika med ett kriterium.

Syntax

KRITBINOM(försök; sannolikhet; alfa)

försök är det totala antalet försök.

sannolikhet är sannolikheten för att ett försök ska vara lyckat.

alfa är gränssannolikheten som ska uppnås eller överskridas.

Exempel

=KRITBINOM(100;0,5;0,1) ger 44.

LOGINV

Returnerar inversen till den kumulativa lognormalfördelningen.

Syntax

LOGINV(Tal; Medel; StdAv)

tal är sannolikhetsvärdet för vilket den inversa lognormalfördelningen ska beräknas.

MV är lognormalfördelningens medelvärde.

StdAv är standardavvikelsen för den logaritmiska standardfördelningen.

Exempel

=LOGINV(0,05;0;1) returnerar 0,19.

LOGNORMF√ĖRD

Returnerar inversen till lognormalfördelningen.

This function is identical to LOGINV and was introduced for interoperability with other office suites.

Syntax

NORMINV(Tal; Medel; StdAv)

tal är sannolikhetsvärdet för vilket den inversa lognormalfördelningen ska beräknas.

MV är lognormalfördelningens medelvärde.

StdAv (valfritt) är standardavvikelsen för den logaritmiska standardfördelningen.

Exempel

=LOGINV(0,05;0;1) returnerar 0,19.

LOGNORMF√ĖRD

Returnerar värdena i en lognormalfördelning.

Syntax

LOGNORMF√ĖRD(Tal; Medel; StdAv; Kumulativ)

tal är sannolikhetsvärdet för vilket lognormalfördelningen ska beräknas.

MV (valfritt) är lognormalfördelningens medelvärde.

StdAv (valfritt) är standardavvikelsen för den logaritmiska standardfördelningen.

Kumulativ (valfritt) = 0 beräknar täthetsfunktionen, Kumulativ = 1 beräknar fördelningen.

Exempel

=LOGNORMF√ĖRD(0,1;0;1) returnerar 0,01.

LOGNORMF√ĖRD

Returnerar värdena i en lognormalfördelning.

Syntax

LOGNORMF√ĖRD(Tal; Medel; StdAv; Kumulativ)

tal är sannolikhetsvärdet för vilket lognormalfördelningen ska beräknas.

MV (valfritt) är lognormalfördelningens medelvärde.

StdAv (valfritt) är standardavvikelsen för den logaritmiska standardfördelningen.

Kumulativ (valfritt) = 0 beräknar täthetsfunktionen, Kumulativ = 1 beräknar fördelningen.

Exempel

=LOGNORMF√ĖRD(0,1;0;1) returnerar 0,01.

MINSTA

Returnerar det minsta Rank_c-th-värdet i en datamängd.

Syntax

MINSTA(Data; RangC)

data är datamatrisen i stickprovet.

RangC är värdets rang.

Exempel

=MINSTA(A1:C50;2) ger det näst minsta värdet i A1:C50.

ST√ĖRSTA

Returnerar det största Rank_c-th-värdet i en datamängd.

Syntax

ST√ĖRSTA(Data; RangC)

data är datamatrisen i stickprovet.

RangC värdets rang.

Exempel

=ST√ĖRSTA(A1:C50;2) ger det n√§st st√∂rsta v√§rdet i A1:C50.

TOPPIGHET

Returnerar en datamängds fördelning (minst fyra värden krävs).

Syntax

KURT(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numeric arguments or ranges representing a random sample of distribution.

Exempel

=TOPPIGHET(A1;A2;A3;A4;A5;A6)