Informationsfunktioner

Den hÀr kategorin innehÄller informationsfunktioner.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Infoga - Funktion - Kategori Information


Informationen i följande tabeller fungerar som grund för vissa exempel i funktionsbeskrivningarna:

C

D

2

x-vÀrde

y-vÀrde

3

-5

-3

4

-2

0

5

-1

1

6

0

3

7

2

4

8

4

6

9

6

8


AKTUELL

Den hÀr funktionen returnerar det aktuella resultatet för berÀkning av den formel som Àr den Àr en del av (dvs. resultatet sÄ lÄngt som berÀkningen utförts). Dess viktigaste anvÀndningsomrÄde Àr att tillsammans med FORMAT()-funktionen anvÀnda vissa format med en cell beroende pÄ innehÄllet i cellen.

Syntax

AKTUELL().

Exempel

=1+2+AKTUELL()

Exemplet returnerar 6. Formeln berÀknas frÄn vÀnster till höger som: 1 + 2 Àr lika med 3, vilket ger ett aktuellt resultat nÀr AKTUELL() pÄtrÀffas. AKTUELL() blir dÀrför 3, vilket multipliceras med den ursprungliga trean (3) för att fÄ 6

=A2+B2+FORMAT(OM(AKTUELL()>10;"Röd";"Standard"))

Exemplet returnerar A2 + B2 (FORMAT returnerar 0 hÀr). Om summan Àr större Àn 10 anvÀnds formatet Röd för cellen. Se funktionen FORMAT för mer information.

="tuff"&AKTUELL()

Exemplet returnerar tufftuff.

CELL

Returnerar information om en cells adress, formatering eller innehÄll.

Syntax

CELL("Infotyp"; Referens)

Infotyp Àr den textstrÀng som anger informationstypen. TextstrÀngen Àr alltid pÄ engelska. Versaler och gemener Àr valfritt.

Infotyp

Betydelse

COL

Returnerar numret pÄ den refererade kolumnen.

=CELL("KOL";D2) returnerar 4.

ROW

Returnerar numret pÄ den refererade raden.

=CELL("RAD";D2) returnerar 2.

SHEET

Returnerar numret pÄ den refererade tabellen.

=CELL("Tabell";Tabell3.D2) returnerar 3.

ADDRESS

Returnerar den absoluta adressen pÄ den refererade tabellen.

=CELL("ADRESS";D2) returnerar $D$2.

=CELL("ADRESS";Tabell3.D2) returnerar $Sheet3.$D$2.

=CELL("ADDRESS";'X:\dr\test.ods'#$Sheet1.D2) returns 'file:///X:/dr/test.ods'#$Sheet1.$D$2.

FILENAME

Returnerar filnamn och tabellnamn pÄ den refererade cellen.

=CELL("FILENAME";D2) returns 'file:///X:/dr/own.ods'#$Sheet1, if the formula in the current document X:\dr\own.ods is located in Sheet1.

=CELL("FILENAME";'X:\dr\test.ods'#$Sheet1.D2) returns 'file:///X:/dr/test.ods'#$Sheet1.

COORD

Returns the complete cell address in Lotusℱ notation.

=CELL("KOORD"; D2) returnerar $A:$D$2.

=CELL("KOORD"; Tabell3.D2) returnerar $C:$D$2.

CONTENTS

Returnerar innehÄllet i den refererade cellen utan nÄgon formatering.

TYPE

Returnerar typen av cellinnehÄll.

b = blank. tom cell

l = label. Text, resultat av en formel i form av text

v = value. VĂ€rde, resultat av en formel i form av tal

WIDTH

Returnerar bredden pÄ den refererade kolumnen. MÄttenheten Àr antalet nollor (0) som passar i kolumnen, i standardteckensnittet med standardstorlek.

PREFIX

Returnerar justeringen pÄ den refererade cellen.

' = vÀnsterjusterad eller marginaljusterad

" = högerjusterad

^ = centrerad

\ = upprepande (inaktiv för nÀrvarande)

PROTECT

Returnerar status för cellens cellskydd.

1 = cell Àr skyddad

0 = cell Àr inte skyddad

FORMAT

Returnerar en strÀng som anger talformatet.

, = tal med tusentalsavgrÀnsare

F = tal utan tusentalsavgrÀnsare

C = valutaformat

S = exponentiell framstÀllning, t.ex. 1.234+E56

P = procenttal

I formaten ovan, returneras antalet decimaler efter decimalkommat som ett tal. Exempel: talformatet #,##0,0 returnerar 1 och talformatet 00,000% returnerar P3.

D1 = D-MMM-YY, D-MM-YY och liknande format

D2 = DD-MM

D3 = MM-YY

D4 = DD-MM-YYYY HH:MM:SS

D5 = MM-DD

D6 = HH:MM:SS AM/PM

D7 = HH:MM AM/PM

D8 = HH:MM:SS

D9 = HH:MM

G = Alla andra format

- (minus) i slutet = negativa tal formateras med fÀrg

() (parentespar) i slutet = det förekommer en inledande parentes i formatkod

COLOR

Returnerar 1 om negativa vÀrden Àr formaterade med fÀrg, annars 0.

PARENTHESES

Returnerar 1 om det finns en öppen parentes ( i formatkoden, annars 0.


referens (valfritt) Àr positionen för cellen som ska undersökas. Om referens Àr ett omrÄde, gÀller cellen uppe till vÀnster i omrÄdet. Om referens saknas, anvÀnder LibreOffice Calc positionen för cellen dÀr den hÀr formeln stÄr. Microsoft Excel anvÀnder dÄ referensen för cellen dÀr markören stÄr.

FORMEL

Visar formeln i en formelcell som en textstrÀng.

Syntax

FORMEL(Referens)

Referens Àr en referens till en cell som innehÄller en formel.

En ogiltig referens eller en referens till en cell utan nÄgon formel resulterar i felvÀrdet #SAKNAS.

Exempel

Om cell A8 innehÄller formeln =SUMMA(1;2;3) sÄ

=FORMEL(A8) returnerar texten =SUMMA(1;2;3).

INFO

Returnerar specifik information om den aktuella arbetsmiljön. Funktionen tar emot ett enskilt textargument och returnerar data utifrÄn den parametern.

Syntax

INFO("Typ")

I följande tabell visas vÀrden för textparametern Typ och returvÀrdena för INFO-funktionen.

VÀrde för "Typ"

ReturvÀrde

"osversion"

Alltid "Windows (32-bitars) NT 5.01", för kompatibilitetens skull

"system"

Typ av operativsystem.
"WNT" för Microsoft Windows
"LINUX" för Linux
"SOLARIS" för Solaris

"release"

Identifierare för produktversion, t.ex. "300m25(Build:9876)"

"numfile"

Alltid 1 för kompatibilitetens skull

"recalc"

Aktuellt lÀge för berÀkning av formel, antingen "Automatisk" eller "Manuell" (lokaliserad till LibreOffice-sprÄk)


Symbolen Info

Andra kalkylprogram kan acceptera regionalt anpassade vÀrden för parametern Typ, men LibreOffice Calc accepterar endast engelska vÀrden.


Exempel

=INFO("version") returnerar produktens versionsnummer för LibreOffice som anvÀnds.

=INFO(D5) med cell D5 som innehÄller ett textstrÀngssystem returnerar operativsystemstypen.

N

Returnerar ett numeriskt vÀrde av angiven parameter. Returnerar 0 om parameter Àr text eller FALSK.

Om ett fel intrÀffar returnerar funktionen ett felvÀrde.

Syntax

N(VĂ€rde)

VÀrde Àr den parameter som ska konverteras till ett nummer. N() returnerar det numeriska vÀrdet, om det kan. Logiska vÀrdena SANT och FALSKT returneras som 1 och 0. Text returneras som 0.

Exempel

=N(123) returnerar 123

=N(SANT) returnerar 1

=N(FALSKT) returnerar 0

=N("abc") returnerar 0

=N(1/0) returnerar #DIVISION/0!

OMFEL

Returnerar vÀrdet om cellen inte innehÄller ett felvÀrde, annars ges ett alternativt vÀrde.

Syntax

OMFEL(VÀrde;Alternativt_vÀrde)

VÀrde Àr det vÀrde eller uttryck som ska returneras om det inte Àr lika med eller resulterar i ett fel.

Alternativt_vÀrde Àr det vÀrde eller uttryck som ska returneras om uttrycket eller vÀrdet frÄn VÀrde Àr lika med eller resulterar i ett fel.

Exempel

=OMFEL(C8;C9) om cell C8 innehÄller =1/0 returneras vÀrdet i C9, eftersom 1/0 Àr ett fel.

=OMFEL(C8;C9) om cell C8 innehÄller =13 returneras 13, eftersom vÀrdet i C8 inte Àr nÄgot fel.

OMSAKNAS

Returnerar vÀrdet om cellen inte innehÄller ett felvÀrde av typen #SAKNAS, annars ges ett alternativt vÀrde.

Syntax

OMFEL(VÀrde;Alternativt_vÀrde)

VÀrde Àr det vÀrde eller uttryck som ska returneras om det inte Àr lika med eller resulterar i ett #SAKNAS-fel.

Alternativt_vÀrde Àr det vÀrde eller uttryck som ska returneras om uttrycket eller vÀrdet frÄn VÀrde Àr lika med eller resulterar i ett #SAKNAS-fel.

Exempel

=IFNA(D3;D4) returns the value of D3 if D3 does not result in an #N/A error, or D4 if it does.

SAKNAS

Returnerar felvÀrdet #SAKNAS.

Syntax

SAKNAS()

Exempel

=SAKNAS() konverterar innehÄllet i cellen till #SAKNAS.

VÄRDETYP

Returns the type of value, where 1 = number, 2 = text, 4 = Boolean value, 8 = formula, 16 = error value, 64 = array.

Om ett fel intrÀffar returnerar funktionen ett logiskt eller numeriskt vÀrde.

Syntax

TYP(VĂ€rde)

Value is a specific value for which the data type is determined.

Exempel (se exempeltabell ovan)

=TYP(C2) returnerar 2 som ett resultat.

=TYP(D9) returnerar 1 som ett resultat.

ÄREJTEXT

Testar om cellen innehÄller text eller tal, och returnerar FALSKT om cellen innehÄller text.

Om ett fel intrÀffar returnerar funktionen SANT.

Syntax

ÄREJTEXT(VĂ€rde)

vÀrde Àr ett vÀrde eller ett uttryck för vilket du vill kontrollera om det rör sig om en text, ett tal eller ett logiskt vÀrde.

Exempel

=ÄREJTEXT(D2) returnerar FALSKT om cell D2 innehĂ„ller texten abcdef.

=ÄREJTEXT(D9) returnerar SANT om cell D9 innehĂ„ller nummer 8.

ÄRF

Returnerar SANT om vÀrdet refererar till nÄgot annat felvÀrde Àn #SAKNAS.

Om ett fel intrÀffar returnerar funktionen ett logiskt eller numeriskt vÀrde.

Syntax

ÄRF(VĂ€rde)

VÀrde Àr ett vÀrde eller ett uttryck som ska testas för att avgöra om ett felvÀrde skilt frÄn #SAKNAS existerar.

Exempel

=ÄRF(C8) dĂ€r cell C8 innehĂ„ller =1/0 returnerar SANT, eftersom 1/0 Ă€r ett fel.

=ÄRF(C9) dĂ€r cell C9 innehĂ„ller =SAKNAS() returnerar FALSKT, eftersom ÄRF() ignorerar felvĂ€rdet #SAKNAS.

ÄRFEL

Returnerar SANT om vÀrdet refererar till ett felvÀrde, inklusive #SAKNAS.

Om ett fel intrÀffar returnerar funktionen ett logiskt eller numeriskt vÀrde.

Syntax

ÄRFEL(VĂ€rde)

VĂ€rde Ă€r eller hĂ€nvisar till det vĂ€rde som ska testas. ÄRFEL() returnerar SANT om det finns ett fel och FALSKT om det inte finns ett fel.

Exempel

=ÄRFEL(C8) om cell C8 innehĂ„ller =1/0 returnerar SANT, eftersom 1/0 Ă€r ett fel.

=ÄRFEL(C9) dĂ€r cell C9 innehĂ„ller =SAKNAS() returnerar SANT.

ÄRFORMEL

Returnerar SANT om cellen Àr en formelcell.

Om ett fel intrÀffar returnerar funktionen ett logiskt eller numeriskt vÀrde.

Syntax

ÄRFORMEL (referens)

Referens indikerar referensen för en cell som ska testas för om den innehÄller en formel.

Exempel

=ÄRFORMEL(C4) returnerar FALSKT om cell C4 innehĂ„ller nummer 5.

ÄRJÄMN

Returnerar SANT om vÀrdet Àr ett jÀmnt heltal, och FALSKT om vÀrdet Àr udda.

Syntax

ÄRJÄMN(VĂ€rde)

vÀrde Àr vÀrdet som ska kontrolleras.

Om VÀrde inte Àr ett heltal ignoreras alla siffror efter decimaltecknet. Tecknet för vÀrdet ignoreras ocksÄ.

Exempel

=ÄRJÄMN(48) returnerar SANT

=ÄRJÄMN(33) returnerar FALSKT

=ÄRJÄMN(0) returnerar SANT

=ÄRJÄMN(-2,1) returnerar SANT

=ÄRJÄMN(3,999) returnerar FALSKT

ÄRJÄMN_ADD

Kontrollerar jÀmna tal. Returnerar 1 om talet delat i 2 returnerar ett heltal.

Symbolen Info

De funktioner vars namn slutar med _ADD eller _EXCEL2003 returnerar samma resultat som motsvarande funktioner i Microsoft Excel 2003 utan suffixen. Funktioner utan suffix ger resultat som Àr baserade pÄ internationell standard.


Syntax

ÄRJÄMN_ADD(tal)

Tal Àr det tal som ska testas.

Exempel

=ÄRJÄMN_ADD(5) returnerar 0.

=ÄRJÄMN_ADD(A1) returnerar 1 om cell A1 innehĂ„ller nummer 2.

ÄRLOGISK

Returnerar SANT om cellen innehÄller ett logiskt talformat.

Om ett fel intrÀffar returnerar funktionen FALSKT.

Syntax

ÄRLOGISK(VĂ€rde)

Returnerar SANT om VÀrde Àr ett logiskt vÀrde (SANT eller FALSKT), och returnerar i annat fall FALSKT.

Exempel

=ÄRLOGISK(99) returnerar FALSKT eftersom 99 Ă€r ett nummer, inte ett logiskt vĂ€rde.

=ÄRLOGISK(ÄRSAKNAD(D4)) returnerar SANT oavsett innehĂ„ll i cell D4, eftersom ÄRSAKNAD () returnerar ett logiskt vĂ€rde.

ÄRREF

Kontrollerar om argumentet Àr en referens. Returnerar SANT om argumentet Àr en referens, returnerar i annat fall FALSKT. Om funktionen ges en referens kontrollerar inte funktionen det refererade vÀrdet.

Om ett fel intrÀffar returnerar funktionen ett logiskt eller numeriskt vÀrde.

Syntax

ÄRREF(VĂ€rde)

VÀrde Àr det vÀrde som ska testas.

Exempel

=ÄRREF(C5) returnerar resultatet SANT eftersom C5 Ă€r en giltig referens.

=ÄRREF("abcdef") returnerar alltid FALSKT eftersom en text aldrig kan vara en referens.

=ÄRREF(4) returnerar FALSKT.

=ÄRREF(INDIREKT("A6")) returnerar SANT, eftersom INDIREKT Ă€r en funktion som returnerar en referens.

=ÄRREF(ADRESS(1; 1; 2;"Tabell2")) returnerar FALSKT, eftersom ADRESS Ă€r en funktion som returnerar en text Ă€ven om den ser ut som en referens.

ÄRSAKNAD

Returnerar SANT om alla celler innehÄller felvÀrdet #SAKNAS (vÀrdet finns inte).

Om ett fel intrÀffar returnerar funktionen FALSKT.

Syntax

ÄRSAKNAD(VĂ€rde)

vÀrde Àr vÀrdet eller ett uttryck som ska kontrolleras.

Exempel

=ÄRSAKNAD(D3) returnerar FALSKT som ett resultat.

ÄRTAL

Returnerar SANT om vÀrdet refererar till ett tal.

Om ett fel intrÀffar returnerar funktionen ett logiskt eller numeriskt vÀrde.

Syntax

ÄRTAL(VĂ€rde)

VÀrde Àr ett uttryck som ska testas för att avgöra om det Àr tal eller text.

Exempel

=ÄRTAL(C3) returnerar SANT om cell C3 innehĂ„ller nummer 4.

=ÄRTAL(C2) returnerar FALSKT om cell C2 innehĂ„ller texten abcdef.

ÄRTEXT

Returnerar SANT om cellinnehÄllet refererar till text.

Om ett fel intrÀffar returnerar funktionen FALSKT.

Syntax

ÄRTEXT(VĂ€rde)

vÀrde Àr ett vÀrde, ett tal, ett logiskt vÀrde eller ett felvÀrde för vilket kontrolleras om det Àr text eller tal.

Exempel

=ÄRTEXT(D9) returnerar SANT om cell D9 innehĂ„ller texten abcdef.

=ÄRTEXT(C3) returnerar FALSKT om cell C3 innehĂ„ller nummer 3.

ÄRTOM

Returnerar SANT om referensen till en cell Àr tom. Du kan anvÀnda den hÀr funktionen för att avgöra om innehÄllet i en cell Àr tomt. En cell som innehÄller en formel Àr inte tom.

Om ett fel intrÀffar returnerar funktionen ett logiskt eller numeriskt vÀrde.

Syntax

ÄRTOM(VĂ€rde)

VÀrde Àr det innehÄll som ska undersökas.

Exempel

=ÄRTOM(D2) returnerar FALSKT som ett resultat.

ÄRUDDA

Returnerar SANT om vÀrdet Àr udda, och FALSKT om vÀrdet Àr jÀmnt.

Syntax

ÄRUDDA(vĂ€rde)

vÀrde Àr vÀrdet som ska kontrolleras.

Om VÀrde inte Àr ett heltal ignoreras alla siffror efter decimaltecknet. Tecknet för vÀrdet ignoreras ocksÄ.

Exempel

=ÄRUDDA(33) returnerar SANT

=ÄRUDDA(48) returnerar FALSKT

=ÄRUDDA(3,999) returnerar SANT

=ÄRUDDA(-3,1) returnerar SANT

ÄRUDDA_ADD

Returnerar SANT (1) om talet inte Àr jÀmnt delbart med 2.

Symbolen Info

De funktioner vars namn slutar med _ADD eller _EXCEL2003 returnerar samma resultat som motsvarande funktioner i Microsoft Excel 2003 utan suffixen. Funktioner utan suffix ger resultat som Àr baserade pÄ internationell standard.


Syntax

ÄRUDDA_ADD(Tal)

Tal Àr det tal som ska testas.

Exempel

=ÄRUDDA_ADD(5) returnerar 1.