Funktionsguiden

Opens the Function Wizard, which helps you to interactively create formulas. Before you start the Wizard, select a cell or a range of cells from the current sheet, in order to determine the position at which the formula will be inserted.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Choose Insert - Function.

+F2

PÄ Formelraden klickar du pÄ

Icon

Funktionsguiden


Symbolen Info

Du kan ladda ner en fullstÀndig ODFF-specifikation (OpenDocument Format Formula) frÄn webbplatsen OASIS.


Funktionsguiden har tvÄ flikar: Funktioner anvÀnds för att skapa formler, och Struktur anvÀnds för att kontrollera formelns uppbyggnad.

Fliken Funktioner

Search

Search for a part of the function name.

Kategori

Lists all the categories to which the different functions are assigned. Select a category to view the appropriate functions in the list field below. Select "All" to view all functions in alphabetical order, irrespective of category. "Last Used" lists the functions you have most recently used.

You can browse the full List of Categories and Functions

Funktion

Displays the functions found under the selected category. Double-click to select a function. A single-click displays a short function description.

Matris

Specifies that the selected function is inserted into the selected cell range as an array formula. Array formulas operate on multiple cells. Each cell in the array contains the formula, not as a copy but as a common formula shared by all matrix cells.

Alternativet Matris Àr identiskt med +Shift+Retur, som anvÀnds för att ange och bekrÀfta formler i arket. Formeln infogas som en matrisformel inom tvÄ klammerparenteser { }.

Symbolen Info

Den maximala storleken pÄ ett matrisomrÄde Àr 128 gÄnger 128 celler.


InmatningsfÀlt för argument

NÀr du dubbelklickar pÄ en funktion visas inmatningsfÀltet/fÀlten för argument till höger om dialogrutan. Om du vill markera en cellreferens som ett argument klickar du direkt i cellen eller drar över det önskade omrÄdet i arket och hÄller samtidigt ned musknappen. Du kan Àven ange numeriska vÀrden (och andra vÀrden) eller referenser direkt i motsvarande fÀlt i dialogrutan. NÀr du anvÀnder datumposter mÄste du se till att du anvÀnder rÀtt format. Klicka pÄ OK för att infoga resultatet i tabellen.

Förminska/förstora

Du kan förminska dialogrutan till inmatningsfÀltets storlek genom att klicka pÄ ikonen Förminska. Det blir dÄ enklare att markera den önskade referensen i tabellen. Ikonen Àndras automatiskt till Förstora. NÀr du klickar pÄ den ÄterstÀlls dialogrutan till sin ursprungliga storlek.

Dialogrutan förminskas automatiskt om du klickar med musknappen i tabellen och skapar ett omrÄde. SÄ snart du slÀpper upp musknappen ÄtergÄr dialogrutan till full storlek och den omrÄdesreferens som definierats med musen markeras med en blÄ ram i dokumentet.

Ikon

Förminska

Ikon

Förstora

Delresultat

NÀr du anger argumenten i funktionen utförs berÀkningen. I den hÀr förhandsvisningen ser du om funktionsberÀkningen kan utföras med de angivna argumenten. Om argumenten leder till ett fel, visas hÀr motsvarande felkod.

Namnen pÄ de obligatoriska argumenten stÄr angivna med fet stil.

f(x) (beroende pÄ den valda funktionen)

Allows you to access a subordinate level of the Function Wizard in order to nest another function within the function, instead of a value or reference.

Argument/Parameter/Cellreferens (beroende pÄ den valda funktionen)

The number of visible text fields depends on the function. Enter arguments either directly into the argument fields or by clicking a cell in the table.

Resultat

Displays the calculation result or an error message.

Formel

Displays the created formula. Type your entries directly, or create the formula using the wizard.

Tillbaka

Moves the focus back through the formula components, marking them as it does so.

Symbolen Tips

Om du vill markera en enskild funktion i en komplex formel som innehÄller flera funktioner, dubbelklickar du pÄ funktionen i formelfönstret.


NĂ€sta

Moves forward through the formula components in the formula window. This button can also be used to assign functions to the formula. If you select a function and click the Next button, the selection appears in the formula window.

Symbolen Tips

Du kan Àven föra över en funktion frÄn urvalsfönstret genom att dubbelklicka.


OK

Ends the Function Wizard, and transfers the formula to the selected cells.

Avbryt

Closes the dialog without implementing the formula.

Fliken Struktur

PÄ den hÀr sidan kan du visa funktionens struktur.

Symbolen Info

Om du startar Funktionsguiden nÀr cellmarkören Àr placerad i en cell (som redan innehÄller en funktion) öppnas fliken Struktur och den aktuella formelns sammansÀttning visas.


Struktur

Displays a hierarchical representation of the current function. You can hide or show the arguments by a click on the plus or minus sign in front.

Symbolen Info

De enskilda argumenten visas med en blÄ punkt om de Àr korrekt angivna. En röd punkt anger att en datatyp Àr fel. Om du t.ex. har angett en text som argument för funktionen SUMMA, visas argumentet i rött, eftersom den hÀr funktionen bara tillÄter tal som argument.