Ta bort celler

Raderar de markerade cellerna, kolumnerna eller raderna fullstÀndigt. Cellerna under eller till höger om de raderade cellerna fyller ut det tomma omrÄdet. Observera att det markerade alternativet sparas och anvÀnds nÀsta gÄng du öppnar dialogrutan.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Choose Sheet - Delete Cells.


Delete cells dialog

Urval

I det hÀr omrÄdet kan du vÀlja hur tabellen ska se ut nÀr cellerna har raderats.

Flytta celler uppÄt

Fyller omrÄdet efter de raderade cellerna med cellerna under omrÄdet.

Flytta celler Ät vÀnster

Fyller omrÄdet med cellerna till höger om de raderade cellerna.

Tar bort hela rader.

Om du har markerat minst en cell kommer hela raden att tas bort frÄn tabellen.

Tar bort hela kolumner.

Om du har markerat minst en cell kommer hela kolumnen att tas bort frÄn tabellen.