Sidhuvud/sidfot

Gör att du kan definiera och formatera bladets sidhuvud och sidfot.

Dialogrutan Sidhuvud/Sidfot innehåller flikar där du definierar sidhuvud och sidfot. Det finns separata flikar för sidhuvud och sidfot på höger respektive vänster sida om inte alternativet Samma innehåll till höger/vänster är markerat i dialogrutan Sidformatmall.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Headers and Footers.


Sidhuvud/sidfot

Definierar eller formaterar en sidfot eller ett sidhuvud för en Sidformatmall.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.