Förhandsgranskning

Visar en förhandsgranskning av den utskrivna sidan eller stänger förhandsgranskningen.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Arkiv - Förhandsgranska

Ikon

Förhandsgranskning


Använd ikonerna på verktygsraden Förhandsgranska om du vill bläddra igenom eller skriva ut sidorna i ett dokument.

Du kan även trycka+PageUp och +PageDown-tangenterna för att rulla genom sidorna.

Symbolen Info

Du kan inte redigera dokumentet i läget för förhandsgranskning.