CreateObject Function

Skapar ett UNO-objekt. I Windows går det även att skapa OLE-objekt.

Den här metoden skapar instanser av den typ som skickas som parameter.

Syntax:

oObj = CreateObject( type )

Exempel:

Type address

    Name1 As String

    City As String

End Type

 

Sub main

    myaddress = CreateObject("address")

    MsgBox IsObject(myaddress)

End Sub