GlobalScope

Basic-kÀllkod och dialogrutor administreras i biblioteksystem.

I Basic:

I dialogrutor:

BÄda dessa LibraryContainers finns pÄ programnivÄ och i varje dokument. I dokument-Basic anropas dokumentets LibraryContainers automatiskt. Om du vill anropa globala LibraryContainers frÄn ett dokument mÄste du anvÀnda nyckelordet GlobalScope.

Syntax:

GlobalScope

Exempel:

Exempel i dokument-Basic

' anropar Dialog1 i dokumentbiblioteket Standard

oDlgDesc = DialogLibraries.Standard.Dialog1

' anropar Dialog2 i programbiblioteket Bibliotek1

oDlgDesc = GlobalScope.DialogLibraries.Library1.Dialog2