GetProcessServiceManager Function

Returnerar ProcessServiceManager (central Uno ServiceManager).

Den här funktionen är nödvändig när du vill instansiera en tjänst genom att använda CreateInstanceWithArguments.

Syntax:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

Exempel:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

oIntrospection = oServiceManager.createInstance("com.sun.star.beans.Introspection");

' this is the same as the following statement:

oIntrospection = CreateUnoService("com.sun.star.beans.Introspection")