TwipsPerPixelY Function

Returnerar antalet twips som representerar höjden för en pixel.

Syntax:

n = TwipsPerPixelY

Returvärde:

Integer

Exempel:

Sub ExamplePixelTwips

    MsgBox "" & TwipsPerPixelX() & " Twips * " & TwipsPerPixelY() & " Twips",0,"Pixel size"

End Sub