GetSystemTicks Function

Returnerar antalet systemticks som operativsystemet använder. Du kan använda den här funktionen om du vill optimera vissa processer.

Syntax:

GetSystemTicks()

Returvärde:

Long

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:

Sub ExampleWait

Dim lTick As Long

    lTick = GetSystemTicks()

    Wait 2000

    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)

    MsgBox "" &  lTick & " Ticks" ,0,"Pausen varade i"

End Sub