StrComp Function

Jämför två strängar och returnerar ett heltalsvärde som representerar jämförelsens resultat.

Syntax:

StrComp (Text1 As String, Text2 As String[, Jämför])

Returvärde:

Integer

Parameter:

Text1: Ett stränguttryck

Text2: Ett stränguttryck

Jämför: Valfri parameter som anger jämförelsemetod. Om Jämför = 1, är strängjämförelsen versalkänslig. Om Jämför = 0, görs ingen skillnad mellan stora och små bokstäver.

Returvärde

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:

Sub ExampleStrComp

Dim iVar As Single

Dim sVar As String

    iVar = 123.123

    sVar = Str$(iVar)

    MsgBox strcomp(sVar , Str$(iVar),1)

End Sub