Len Function

Returnerar antalet tecken i en strÀng eller antalet byte som krÀvs för att lagra en variabel.

Syntax:

Len (Text As String)

ReturvÀrde:

Long

Parametrar:

Text: Ett strÀnguttryck eller en variabel av en annan typ.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:

Sub ExampleLen

Dim sText as String

    sText = "Las Vegas"

    MsgBox Len(sText) REM Returns 9

End Sub