InStr Function

Returnerar en strÀngs position i en annan strÀng.

Funktionen Instr returnerar den position dÀr en matchande strÀng hittades. Om strÀngen inte hittades returnerar funktionen vÀrdet 0.

Syntax:

InStr ([Start As Long,] Text1 As String, Text2 As String[, Compare])

ReturvÀrde:

Integer

Parametrar:

Start: Ett numeriskt uttryck som markerar den position i en strÀng dÀr sökningen efter den understrÀng som angetts ska starta. Om den hÀr parametern utelÀmnas startar sökningen vid det första tecknet. Det högsta tillÄtna vÀrdet Àr 65535.

Text1: StrÀnguttrycket som du vill söka i.

Text2: StrÀnguttrycket som du vill söka efter.

JÀmför: Ett valfritt numeriskt uttryck som definierar jÀmförelsetypen. VÀrdet pÄ den hÀr parametern kan vara 0 eller 1. StandardvÀrdet 1 anger en textjÀmförelse som inte Àr skiftlÀgeskÀnslig. VÀrdet 0 anger en binÀr jÀmförelse som Àr skiftlÀgeskÀnslig.

Om du vill undvika runtimefel bör du inte ange parametern JÀmför om den första returnparametern utelÀmnas.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:

Sub ExamplePosition

Dim sInput As String

Dim iPos As Integer

    sInput = "Office"

    iPos = Instr(sInput,"c")

    Print iPos

End Sub