ConvertToURL Function

Konverterar ett systemfilnamn till en fil-URL.

Syntax:

ConvertToURL(filnamn)

Returvärde:

String

Parametrar:

Filnamn: Ett filnamn som en sträng.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:

systemFile$ = "c:\mapp\mintext.txt"

url$ = ConvertToURL( systemFile$ )

print url$

systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )

print systemFileAgain$