RTrim Function

Raderar blanksteg i slutet av ett stränguttryck.

Se även: Ltrim-funktion

Syntax:

RTrim (Text As String)

Returvärde:

String

Parametrar:

Text: Ett stränguttryck.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:

Sub ExampleSpaces

Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String

  sText2 = " <*Las Vegas*> "

  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)

  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "

  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)

  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)

  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"

  MsgBox sOut

End Sub