RSet Statement

Högerjusterar en sträng inom en strängvariabel eller kopierar en användardefinierad variabeltyp till en annan.

Syntax:

RSet Text As String = Text or RSet Variabel1 = Variabel2

Parametrar:

Text: En strängvariabel.

Text: Sträng som du vill högerjustera i strängvariabeln.

Variabel1: Användardefinierad variabel som är målet för den kopierade variabeln.

Variabel2: Användardefinierad variabel som du vill kopiera till en annan variabel.

Om strängen är kortare än strängvariabeln högerjusterar RSet strängen inom strängvariabeln. Alla återstående tecken i strängvariabeln ersätts med blanksteg. Om strängen är längre än strängvariabeln avkortas de tecken som överstiger variabelns längd och bara de tecken som återstår högerjusteras i strängvariabeln.

Du kan även använda RSet-satsen om du vill tilldela variabler av en användardefinierad typ till en annan.

I följande exempel används satserna RSet och LSet för att ändra vänster- och högerjusteringen i en sträng.

Exempel:

Sub ExampleRLSet

Dim sVar As String

Dim sExpr As String

  sVar = String(40,"*")

  sExpr = "SBX"

  ' Högerjustera "SBX" i en 40-teckenssträng

  ' Ersätt asterisker med blanksteg

  RSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(5,"*")

  sExpr = "123457896"

  RSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(40,"*")

  sExpr = "SBX"

  ' Vänsterjustera "SBX" i en 40-teckenssträng

  LSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(5,"*")

  sExpr = "123456789"

  LSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

End Sub