Mid Function, Mid Statement

Returnerar den angivna delen av ett strÀnguttryck (Mid-funktion), eller ersÀtter den delen av strÀnguttrycket med en annan strÀng (Mid-sats).

Syntax:

Mid (Text As String, Start As Long [, Length As Long]) eller Mid (Text As String, Start As Long , Length As Long, Text As String)

ReturvÀrde:

String (bara med funktion)

Parametrar:

Text: Ett strÀnguttryck som du vill Àndra.

Start: Ett numeriskt uttryck som anger teckenpositionen i strÀngen dÀr den del av strÀngen som du vill ersÀtta eller returnera börjar. Det högsta tillÄtna vÀrdet Àr 65535.

Length: Ett numeriskt uttryck som returnerar det antal tecken du vill ersÀtta eller returnera. Det högsta tillÄtna vÀrdet Àr 65535.

Om Length-parametern i Mid-funktionen utelÀmnas sÄ returneras alla tecken i strÀnguttrycket frÄn startpositionen till slutet av strÀngen.

Om Length-parametern i Mid-satsen Àr mindre Àn lÀngden hos den text du vill ersÀtta sÄ reduceras texten till den angivna lÀngden.

Text: Den strÀng som ska ersÀtta strÀnguttrycket (Mid-sats).

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:

Sub ExampleUSDate

Dim sInput As String

Dim sUS_date As String

  sInput = InputBox("Mata in ett datum i det internationella formatet 'ÅÅÅÅ-MM-DD'")

  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)

  MsgBox sUS_date

End Sub