LCase Function

Konverterar alla stora bokstÀver (versaler) till smÄ bokstÀver (gemener).

Se Àven: UCase Function

Syntax:

LCase (Text As String)

ReturvÀrde:

String

Parametrar:

Text: Ett strÀnguttryck som du vill konvertera.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:

Sub ExampleLUCase

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    Print LCase(sVar) ' Returnerar "las vegas"

    Print UCase(sVar) ' Returnerar "LAS VEGAS"

End Sub