String Function

Skapar en strÀng som bestÄr av ett givet tecken, eller av det första tecknet i det strÀnguttryck som skickas till funktionen.

Syntax:

String (n As Long, {uttryck As Integer | tecken As String})

ReturvÀrde:

String

Parametrar:

n: Ett numeriskt uttryck som anger antalet tecken som strÀngen ska innehÄlla. Det högsta tillÄtna vÀrdet pÄ n Àr 65535.

Uttryck: Numeriskt uttryck som anger tecknets ASCII-kod.

Tecken: Det tecken som strÀngen kommer att bestÄ av, eller en strÀng dÀr det första tecknet kommer att anvÀndas.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:

Sub ExampleString

Dim sText As String

    sText = String(10,"A")

    MsgBox sText

    sText = String(10,65)

    MsgBox sText

End Sub