Space Function

Returnerar en strÀng som innehÄller ett visst antal mellanslag.

Syntax:

Space (n As Long)

ReturvÀrde:

String

Parametrar:

n:Ett numeriskt uttryck som anger hur mÄnga mellanslag som returvÀrdet ska innehÄlla. Det högsta tillÄtna vÀrdet pÄ n Àr 65535.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:

Sub ExampleSpace

Dim sText As String,sOut As String

Dim iLen As Integer

  iLen = 10

  sText = "Las Vegas"

  sOut = sText & Space(iLen) & sText & Chr(13) &_

  sText & Space(iLen*2) & sText & Chr(13) &_

  sText & Space(iLen*4) & sText & Chr(13)

  MsgBox sOut,0,"Info:"

End Sub