Val Function

Konverterar en strÀng till ett numeriskt uttryck.

Syntax:

Val (Text As String)

ReturvÀrde:

Double

Parametrar:

Text: StrÀng som representerar ett tal.

Du kan anvÀnda funktionen Val för att konvertera en strÀng till ett motsvarande numeriskt vÀrde. Den hÀr funktionen Àr inversen till funktionen Str. Om det numeriska uttrycket bara Àr en del av strÀngen kommer bara de första tecknen i strÀngen att konverteras. Om strÀngen helt saknar siffror returnerar funktionen Val vÀrdet 0.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:

Sub ExampleVal

    MsgBox Val("123.123")

    MsgBox Val("A123.123")

End Sub