Str Function

Konverterar ett numeriskt uttryck till en strÀng.

Syntax:

Str (Uttryck)

ReturvÀrde:

String

Parametrar:

Uttryck: Ett numeriskt uttryck.

Funktionen Str konverterar ett numeriskt vÀrde eller resultatet av en berÀkning till en strÀng. I returvÀrdet visas negativa tal med ett inledande minustecken. Positiva tal visas med ett inledande blanksteg (i stÀllet för plustecken).

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:

Sub ExampleStr

Dim iVar As Single

Dim sVar As String

    iVar = 123.123

    sVar = LTrim(Str(iVar))

    MsgBox sVar & chr(13) & Str(iVar)

End Sub