Chr Function

Returnerar det tecken som motsvarar teckenkoden.

Syntax:

Chr(Uttryck As Integer)

ReturvÀrde:

String

Parametrar:

Uttryck: Numeriska variabler som representerar ett 8-bitars ASCII-vÀrde (0-255) eller ett 16-bitars Unicode-vÀrde.

Du kan t.ex. anvÀnda funktionen Chr$ för att skicka styrkoder till en skrivare eller annan kringutrustning. Du kan ocksÄ anvÀnda funktionen för att lÀgga till citattecken i en strÀng.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:

Sub ExampleChr

    ' I det hÀr exemplet infogas citattecken (ASCII-vÀrde 34) i en strÀng

    MsgBox "En "+ Chr$(34)+"kort" + Chr$(34)+" resa."

    ' Texten i dialogrutan blir: En "kort" resa

End Sub

ASC