Comparison Operators

Jämförelseoperatorer jämför två uttryck. Resultatet returneras som ett logiskt uttryck som bestämmer om jämförelsen är True (-1) eller False (0).

Syntax:

Resultat = Uttryck1 { = | < | > | <= | >= } Uttryck2

Parametrar:

Resultat: Logiskt uttryck som anger resultatet av jämförelsen (True eller False)

Uttryck1, Uttryck2: Numeriska värden eller strängar som du vill jämföra.

Jämförelseoperatorer

= : Lika med

< : Mindre än

> : Större än

<= : Mindre än eller lika med

>= : Större än eller lika med

<> : Inte lika med

Exempel:

Sub ExampleUnequal

Dim sFile As String

Dim sRoot As String ' Rotkatalog för filens in- och utdata

  sRoot = "c:\"

  sFile = Dir$( sRoot ,22)

  If sFile <> "" Then

    Do

      MsgBox sFile

      sFile = Dir$

    Loop Until sFile = ""

  End If

End Sub