Jämförelseoperatorer

Nedan beskrivs de jämförelseoperatorer som är tillgängliga.

Comparison Operators

Jämförelseoperatorer jämför två uttryck. Resultatet returneras som ett logiskt uttryck som bestämmer om jämförelsen är True (-1) eller False (0).