IsUnoStruct Function

Returnerar True om det objekt som avses är en Uno-struct.

Syntax:

IsUnoStruct( Uno-typnamn )

Returvärde:

Bool

Parametrar:

Uno-typ: Ett UnoObject

Exempel:

Sub Main

Dim bIsStruct

' Instantiera en tjänst

Dim oSimpleFileAccess

oSimpleFileAccess = CreateUnoService( "com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess" )

bIsStruct = IsUnoStruct( oSimpleFileAccess )

MsgBox bIsStruct ' Visar False eftersom oSimpleFileAccess INTE är en struktur (struct)

' Instantierar en Property-struktur

Dim aProperty As New com.sun.star.beans.Property

bIsStruct = IsUnoStruct( aProperty )

MsgBox bIsStruct ' Visar True eftersom aProperty är en struktur

bIsStruct = IsUnoStruct( 42 )

MsgBox bIsStruct ' Visar False eftersom 42 är en NO-struktur

End Sub