HasUnoInterfaces Function

Testar om ett Basic Uno-objekt stöder vissa Uno-grÀnssnitt.

Returnerar True om alla Uno-grÀnssnitt som nÀmnts stöds, annars returneras False.

Syntax:

HasUnoInterfaces( oTest, Uno-grÀnssnittsnamn 1 [, Uno- grÀnssnittsnamn 2, ...])

ReturvÀrde:

Bool

Parametrar:

oTest: Basic Uno-objektet som du vill testa.

Uno-grÀnssnittsnamn: lista över Uno-grÀnssnittsnamn.

Exempel:

bHas = HasUnoInterfaces( oTest, "com.sun.star.beans.XIntrospection" )