Global Statement

Dimensionerar en variabel eller en matris på global nivå (alltså inte inom en subrutin eller funktion), så att variabeln och matrisen är giltiga i alla bibliotek och moduler för det aktuella arbetspasset.

Syntax:

Global VarName[(start To end)] [As VarType][, VarName2[(start To end)] [As VarType][,...]]

Exempel:

Global iGlobalVar As Integer

Sub ExampleGlobal

    iGlobalVar = iGlobalVar + 1

    MsgBox iGlobalVar

End Sub