Public Statement

Dimensionerar en variabel eller matris pÄ modulnivÄ (d.v.s. utanför en subrutin eller funktion) sÄ att variabeln kan anvÀndas i alla bibliotek och moduler.

Syntax:

Public VarNamn[(Start To Slut)] [As VarTyp][, VarNamn2[(Start To Slut)] [As VarTyp][,...]]

Exempel:

Public iPublicVar As Integer

Sub ExamplePublic

    iPublicVar = iPublicVar + 1

    MsgBox iPublicVar

End Sub